ZWIŃ
Dowiedz się
Jak szybko wysłać zapytanie ofertowe

Polityka Prywatności i Zarządzania Plikami Cookies
Serwisu Wiercenie.Expert

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych od Użytkownika przez serwis internetowy Wiercenie.Expert, dostępny pod adresem internetowym http://inblock.eu, dalej jako "Serwis", prowadzony przez Jobbinger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 85/6B, 02-001 Warszawa.

 

1. Administrator danych osobowych i Użytkownicy Serwisu

1.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu jest Jobbinger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 85/6B, 02-001 Warszawa.

1.2. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności używane jest pojęcie Użytkownika należy przez to rozumieć: (i) każdą osobę fizyczną, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osobę prawną, (iii) jednostkę organizacyjną w rozumieniu art. 331 §1. Kodeksu cywilnego – korzystające z Serwisu, w szczególności na zasadach określonych poprzez:

 • Regulamin Serwisu Internetowego Wiercenie.Expert,
 • Regulamin Serwisu Internetowego Wiercenie.Expert w Zakresie Usług Świadczonych na Rzecz Wykonawców.

 

2. Sposób zbierania danych Użytkowników Serwisu

Zbieramy dane od Użytkowników Serwisu w następujący sposób:

 • poprzez wprowadzenie przez Użytkownika danych do formularzy dostępnych w Serwisie, tj. (i) formularz rejestracji, (ii) formularz zapytania ofertowego, lub
 • poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

 

3. Dane wprowadzone w formularzach - cel przetwarzania

Dane Użytkowników wprowadzone w formularzach są przez nas wykorzystywane tylko do celów, w jakich zostały nam przekazane, tj.:

 • realizacji usług świadczonych poprzez Serwis;
 • rozliczenia i wystawiania rachunku/faktury;
 • administracji kontem Użytkownika w Serwisie;
 • przesyłania informacji o produktach, promocjach, nowościach i ofertach związanych z branżą budowlaną w postaci newsletteru (tylko jeżeli została wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz zgoda Użytkownika);
 • odpowiedzi na zapytania i obsługi reklamacji Użytkowników (jeżeli zostaną takie zgłoszone).

 

4. Dane wprowadzane w formularzach - zakres zbieranych danych

4.1 Na potrzeby realizacji usług oraz rejestracji i utworzenia konta w Serwisie zbierane są następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • firma przedsiębiorcy i NIP;
 • adres zamieszkania lub adres korespondencyjny;
 • adres e-mailowy;
 • numer telefonu;
 • informacje o miejscu wykonywania oraz o właściwościach usługi wiercenia świadczonej przez Wykonawców w rozumieniu Regulaminu Serwisu Internetowego Wiercenie.Expert;
 • hasło dostępu do konta w Serwisie;
 • historia i wartość transakcji Użytkownika.

4.2 W przypadku zapisania się na newsletter, Użytkownik przekazuje Administratorowi jedynie swój adres e-mail.

4.3 W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, Użytkownik przekazuje swój adres e-mail oraz pozostałe informacje, które według uznania Użytkownika są konieczne do skutecznego nawiązania kontaktu.

 

5. Udostępnianie i powierzanie do przetwarzania danych

W celu realizacji usługi Administrator może udostępniać dane Użytkowników podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane, tj. wyłącznie (i) numer telefonu, (ii) adres e-mail oraz (iii) informacje o miejscu wykonywania i o właściwościach usługi wiercenia wprowadzane przez niezalogowanego w Serwisie Użytkownika składającego zapytanie ofertowe przekazywane są zainteresowanym wykonaniem usługi Wykonawcom celem nawiązania przez nich kontaktu z Użytkownikiem i złożenia szczegółowej oferty usługi wiercenia.

Administrator powierza dane Użytkowników zebrane poprzez Serwis spółce pod firmą "eTOP sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200 lok. 521, 02-222 Warszawa, świadczącej usługi hostingu. Dane te powierzane są wyłącznie w celu świadczenia tych usług na rzecz Administratora i nie są przetwarzane przez te podmioty zewnętrzne dla jakichkolwiek innych celów.

 

6. Sposób kontaktu z Użytkownikami Serwisu

6.1  Z Użytkownikami Serwisu będziemy kontaktować się drogą mailową, aby informować o stanie realizacji usługi.

6.2 Możemy również kontaktować się telefonicznie, jeżeli będziemy mieli istotne informacje odnoszące się do realizacji usługi.

6.3 Jeżeli Użytkownik zapisał się na newsletter i wyraził w tym celu zgodę marketingową na jego otrzymywanie, będzie otrzymywać go od nas, wedle wyboru, drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub poprzez SMS/MMS na podany numer telefonu.

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

7.1. Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji usług oferowanych w Serwisie. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych o nim oraz do ich poprawiania. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku posiadania konta Użytkownika, możliwa jest samodzielna zmiana danych osobowych (zakładka „Moje konto” dostępna po zalogowaniu się do Serwisu).

7.2. Podanie przez Użytkownika danych związanych z lokalizacją usługi wiercenia jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji usług oferowanych w Serwisie. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia treści zgłoszonego w Serwisie zapytania ofertowego. Usunięcie takie możliwe jest w każdym czasie poprzez kliknięcie właściwego odnośnika (hiperłącza) znajdującego się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika przez Administratora automatycznie po wprowadzeniu zapytania ofertowego do Serwisu.

7.3. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości w postaci newslettera, informujemy, że zgodę tę można w każdej chwili odwołać poprzez wypisanie się z listy subskrybentów newslettera. Aby zrezygnować z jego subskrypcji, należy wysłać wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo, informacja o sposobie rezygnacji znajduje się w stopce każdej wysyłanej przez Administratora wiadomości e-mail z newsletterem.

 

8. Bezpieczeństwo danych Użytkowników

8.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkowników naszego Serwisu i ochronić je przed niepożądanymi działaniami osób trzecich. W tym celu Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

9. Pliki cookies

9.1.  Nasz Serwis internetowy korzysta z plików cookies.

9.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na komputerze Użytkownika Serwisu. Cookies zawierają pewne informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

9.3. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • konieczne do działania naszego Serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie naszego Serwisu, logowanie, nawigowanie i dokonywanie zakupów. Zablokowanie tych plików może spowodować, że nasza Strona nie będzie działała poprawnie.
 • statystyczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszego Serwisu. Nasz Serwis wykorzystuje Google Analytics – narzędzie do analityki internetowej oferowane przez Google, Inc.

9.4. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Z kolei „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9.5. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te można w każdej chwili zmienić. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

10. Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest bieżąco aktualizowana przez Administratora w celu zapewnienia Użytkownikom Serwisu najwyższego poziomu ochrony ich prywatności. W przypadku planowania jakichkolwiek zmian w Polityce prywatności, Użytkownik zostanie o nich uprzednio poinformowany w Serwisie.

Zamknij

Ta witryna używa plików cookie do poprawnego funkcjonowania jej narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, sprawdź naszą Politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie od tej witryny

"